วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

486 หมู่ 4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์ : 043-441804 FAX : 043-441555

486 moo 4 Namphong Techical College, Khonkaen Province.