ประวัติวิทยาลัย
       สัญลักษณ์ สอศ.
       นโยบาย สอศ.
       พันธกิจ วิสัยทัศน์
       หลักสูตร
       อาคารเรียน / สถานที่
       งานทวิภาคี

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว

  
ภาพข่าว กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ข่าวประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
1. ประกาศวันเปิด-ปิดภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2557 และกำหนดวันลงทะเบียนเรียน
2. เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์
3. เชิญชวนเข้าร่วมยื่นเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์งานสิ่งก่อสร้าง
4. สอบราคาจ้างสิ่งก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ ๑ รายการ

5. การประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอรา ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดแบบมีจอแสดงผลพร้อมแผงโมดูล

6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (สนามฟุตซอล)
7. ประกาศผู้ชนะการประมูลการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา
8. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ชิ้นส่วนเครื่องกล)
9. ประกาศปิดรับนักศึกษาเทียบโอน
10. งานวิจัยในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
11.ขอทบทวนแนวปฎิบัติปิดศูนย์การเรียนนอกสถานศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
12.ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่องประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง ครู รหัสกลุ่มวิชา 201 และรหัสกลุ่มวิชา 204 ให้ผู้ผ่านเกณฑ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556‏
13.การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2556

mail
จัดทำโดยทีมงาน......ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ถ.หินกอง-หนองอ้อ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043 441-804, 043 441-984 แฟ็กซ์ : 043 441-555