ประวัติวิทยาลัย
       สัญลักษณ์ สอศ.
       นโยบาย สอศ.
       พันธกิจ วิสัยทัศน์
       หลักสูตร
       อาคารเรียน / สถานที่
       โทรศัพท์ภายใน

ตรวจผลการเรียน
รหัสประจำตัว

ประวัติการจัดตั้งวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก www.boga.go.th


mail
จัดทำโดยทีมงาน......ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ถ.หินกอง-หนองอ้อ ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043 441-804, 043 441-984 แฟ็กซ์ : 043 441-555