ระบบสมัครเรียนออนไลน์

กรอกรหัสประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

หมายเหตุ : ระบบติดขัดมีปัญหาแจ้งงานศูนย์ข้อมูลฯ 0935285685