[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 97 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[ธีรกานต์ จุทสิงห์]
แบบฟอร์มสำหรับนักเรียน

สำหรับครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่
<<ชื่อผู้ใช้>>

<<รหัสผ่าน>>
สำหรับ นักเรียน ผู้ปกครอง
พยากรณ์อากาศ
 
อาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ประวัติวิทยาลัย  
 

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา ประวัติของสถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุขวิช รังสิตพล ซึ่งในการจัดตั้งครั้งแรกได้ใช้ชื่อวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 ( เป็นวิทยาเขตในโครงการจัดตั้งสถานศึกษาใหม่ ปี พ.ศ.2540 ของกองวิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ) มีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งานเศษ โดยกรมที่ดินอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อจัดตั้งสถานศึกษาได้ เมื่อวันที่ 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2540 ณ ที่ดินสาธารณ-ประโยชน์ “โคกป่ากุง” ตั้งอยู่ที่ 486 หมู่ 4 ถนนหินกอง - หนองอ้อ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 ในวันที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 กรมอาชีวะศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสุราษฏร์ แม้นญาติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น เป็นผู้ประสานงานจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 2 โดยมีนายโปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น และนายเด่นชัย โกพล อาจารย์ 2ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคนครพนม เป็นผู้ช่วยผู้ดำเนินการจัดหาที่ดินเพื่อก่อสร้างวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น แห่งที่ 2 เพื่อให้รับนักเรียน – นักศึกษา วิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2540 ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวจำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 14,540,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างชั่วคราว จำนวน 12 รายการ จึงได้ดำเนินการประกวดราคาและทำสัญญาใน วันที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2540 โดยกำหนดแล้วเสร็จ ในวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2541 ดังนี้ 1. อาคารอำนวยการ 1 หลัง 2. อาคารเรียน 2 หลัง 3. อาคารโรงฝึกงาน 2 หลัง 4. อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 5. บ้านพัก 2 หลัง 6. ห้องน้ำ / ส้วม 2 หลัง 7. เสาธง 1 เสา 8. ระบบประปา 1 ชุด 9. หม้อแปลงและระบบไฟฟ้า 1 ชุด 10. ถนนลาดยาง 1 เส้น 11. ท่อระบายน้ำ 1 ระบบ 12. ถังสูง 1 ชุด ปีงบประมาณ 2541 ได้รับงบประมาณ 43,230,000 บาท เป็นงบประมาณผูกพันปีงบประมาณ 2541 - 2543 เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง ปีงบประมาณ 2543 ทำการก่อสร้างอาคารอำนวยการ 3 ชั้น 1 หลัง อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 4 ชั้น 1 หลัง ในวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2543 เปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแห่งที่ 2 เป็นวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง และได้พัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น พัฒนาสถานศึกษา พัฒนาด้านการเรียนการสอนพัฒนาด้านผู้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม จนถึงปัจจุบัน ขนาดและที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ตั้งอยู่เลขที่ 486 หมู่ 4 ถนนหินกอง-หนองอ้อ ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 40310 เบอร์โทรศัพท์ 0 - 4344 - 1804 เบอร์โทรสาร 0 - 4344 - 1555 เว็บไซต์ www.ntckk.ac.th Email – Address Technicnamphong@yahoo.com ซึ่งที่ดินมีเนื้อที่ 117 ไร่ 2 งานเศษ สภาพชุมชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพทั่วไปของตำบล : ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับเนินลูกคลื่นลอนตื้น มีทั้งที่ดอนสลับที่นา บางแห่งเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ มีพื้นที่ป่าโปร่งและป่าไม้เบญจพรรณ ลำห้วย หนอง คลอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนหินกรวด อาณาเขตตำบล : พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สูงกว่าระดับน้ำทะเลเฉลี่ย 246 ฟุต มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 828.686 ตารางกิโลเมตร หรือ 515,000 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ - ทิศเหนือ จดเขตอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - ทิศใต้ จดเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - ทิศตะวันตก จดเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น - ทิศตะวันออก จดเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น การปกครอง : แบ่งการปกครองออกเป็น ตำบล 12 แห่ง หมู่บ้าน 168 แห่ง เทศบาลตำบล 5 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 9 แห่ง จำนวนประชากรของตำบล : จำนวนประชากรทั้งสิ้น 113,862 คน เป็นหญิง 56,781 คน เป็นชาย 57,081 คน จำนวนครัวเรือน 21,850 ครัวเรือน ข้อมูลอาชีพของตำบล : การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด คือ 261,217 ไร่ พื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในเขตชลประทานคือชลประทานหนองหวายจึงสามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ปลูกอ้อย ปลูกมันสำปะหลัง และปลูกพืชผัก การเกษตร: ด้านการเกษตรกรรม พื้นที่อำเภอน้ำพองเป็นพื้นทราบสูง จึงเหมาะแก่การใช้ประโยชน์ในการทำนา ทำไร่ เป็นส่วนมากการเกษตรที่สำคัญ คือ การทำนา มีทั้งทำนาปี และนาปรัง โดยอาศัยน้ำฝนและน้ำจากชลประทานหนองหวาย นอกจากนั้นยังมีการทำไร่มันสำปะหลัง ไร่อ้อย ถั่วลิสง เป็นต้น การประกอบอุตสาหกรรม: การอุตสาหกรรม เนื่องจากภูมิประเทศอำเภอน้ำพองมีลำน้ำพองไหลผ่าน จึงเหมาะแก่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมและได้ค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่ตำบลกุดน้ำใส เมื่อปี พ.ศ.2534 จึงได้ถูกนำมาใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญในพื้นที่ จำนวน 15 แห่ง คือ 1) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด 2) บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด มหาชน 3) บริษัท คร๊าฟฟูดซ์ จำกัด 4) บริษัท แก่นขวัญ จำกัด 5) โรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมน้ำพอง ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6) ศูนย์ปฏิบัติการเขต 4 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 7) ศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพองของ บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ๊กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรชั่น โคราช อิงค์ 8) บริษัท มัตสุชิตะ อีเล็คทริค เวิร์คส (ขอนแก่น) จำกัด 9) บริษัท ที่นอนดาร์ลิ่ง ขอนแก่น จำกัด 10) บริษัทพานาโซนิค แมนนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 11) บริษัท อาทิซันดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด 12) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 13) บริษัท เฮสส์ ไทยแลนด์ จำกัด 14) บริษัท ขอนแก่นแอลกอฮอล์ จำกัด 15) บริษัท อาทิซันดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ประเภทธุรกิจและการค้า : - ธนาคาร 5 แห่ง - ร้านทอง 4 แห่ง - ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง - สถานบริการ 13 แห่ง สถานที่ราชการและรัฐวิสาหกิจ : - ที่ว่าการอำเภอน้ำพอง - สถานีตำรวจภูธรอำเภอน้ำพอง - ที่ทำการไปรษณีย์ 2 แห่ง - ที่ทำการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ที่ทำการเทศบาลตำบลน้ำพอง - ที่ทำการเทศบาลตำบลวังชัย - ที่ทำการเทศบาลตำบลกุดน้ำใส - ที่ทำการเทศบาลตำบลม่วงหวาน - ที่ทำการเทศบาลตำบลสะอาด - ที่ทำการสาธารณสุข - สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น (สาขาน้ำพอง) - สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (สาขาอำเภอน้ำพอง) ศาสนา : - ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดพุทธศาสนา 2 นิกาย คือ 1. นิกายธรรมยุต 11 แห่ง 2. มหานิกาย 105 แห่ง (เป็นที่พักสงฆ์ 14 แห่ง) 3. โบสถ์คริสต์ศาสนา 1 แห่ง

โดย......ทีมงานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
486 หมู่ 4 วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทร : 043-441804 , 043-441984 แฟ็กซ์ : 043-441555