ชื่อ - นามสกุล :นายวิชาญ เวียงยิ่ง
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :0636700671
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :