ชื่อ - นามสกุล :นายอภิชาติ หารสุโพธิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :0895739338
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :