ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติชัย สำแดงชัย
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวิจัย
ที่อยู่ :
Telephone :0801548196
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :