ชื่อ - นามสกุล :นางแสงเดือน จงเจริญวิไล
ตำแหน่ง :ครู คศ.3
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :
Telephone :0815322180
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :