ชื่อ - นามสกุล :ว่าที่ ร.ต. สุวิญ นิ่งนาง
ตำแหน่ง :ครู คศ.2
หน้าที่หลัก :หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ที่อยู่ :
Telephone :0850427043
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกช่างไฟฟ้า
หน้าที่ในกลุ่ม :