วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
ตั้งอยู่เลขที่ : 486 หมู่ที่ 4 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 40310 โทรศัพท์ : 043-441804 FAX: 043-441555
address : 486 moo 4 Namphong Technical College, Khonkaen Province.
นายสิทธิศักดิ์ แม้นญาติ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ