การติดตามประเมินผล การจัดการการเรียนการสอน และมาตรการป้องกัน ในการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19) สำนักงานศึกษาธิการภาค12 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564

เยี่ยมชม : 2 วันนี้

Read more

โครงการการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564

เยี่ยมชม : 1 วันนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทโควตาพิเศษ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565

สมัครเรียนออนไลน์ {ค

Read more