โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตยเลือกตั้ง นายก ( อวท. ) องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 วัน พฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการประกวดแผนธุรกิจ ในวันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2656 ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง จัดอบรมในการเขียนแผนธุรกิจและประกวดแผนธุรกิจ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2656 ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ตึกอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

Read more

เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การประเมินโครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อรับรางวัลสถานศึกษาพอเพียงของวิทยาลัยเทคนิคน้าพอง ประจ้าปีการศึกษา 2564

Read more