Month: สิงหาคม 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (ตำแหน่ง ครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์)

Read More