ข่าวสารทั่วไป

เกียรติบัตรการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 32 ระดับอาชีวศึกษาขอนแก่น

ระดับ ปวช.

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพพล

วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (1)

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (2)

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง

วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครขอนแก่นเอเชีย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (1)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น (2)

ระดับ ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพกระนวน

วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น

วิทยาลัยการอาชีพพล

วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง (1)

วิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง (2)

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (1)

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น (2)

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (1)

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ (2)

วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง (1)

วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง (2)

วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมชั้นสูงขอนแก่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น

กรรมการ

กรรมการตัดสิน ระดับ ปวช.

กรรมการตัดสิน ระดับ ปวส.

คณะกรรมการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *