ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง เรื่อง กำหนดเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566